12 april 2017

Eleena Dress - back in time

Hier beloofde ik om over de Eleena Dress van Coffee+Thread Patterns te bloggen. Ik had dat nog niet gedaan, en terugkijkend vond ik 'm te leuk om niet te delen. Mijn dochter groeide er jammergenoeg al uit. Tijd voor een nieuwe?!

Here I promised to blog about the Eleena Dress, because I didn't yet. And the dress is too cute not to share. My daughter outgrowed the dress already, which is a little bit sad. Time for a new one?!Gelukkig zijn mooie foto's blijvend. Hoewel, mooie...ik denk dat ik er nog niet over blogde omdat ik niet tevreden was met de foto's. Maar nu denk ik: niet perfect, maar ik vind ze mooi omdat mijn meisje en mijn maaksel erop staan ;-)

But thankfully beautiful pictures remain! Well, beautiful...I think I did not blog it, because I wasn't satisfied with the photos. But now I think, not perfect, but I love them because it is my girl and my sewing ;-)Ik bofte dat ik werd uitgekozen om de Eleena Dress te testen. Het was de eerste keer dat ik een engels patroontje testte, en dat was best een beetje intimiderend. Naai-terminologie in het engels is zo anders dan school-engels. Maar ik herinner me, dat bij deze vriendelijke testgroep dat gelukkig geen problemen opleverde. 

I was so lucky to be choosen to test the Eleena Dress. It was the first time I tested an english pattern, so that was a little bit intimidating. Sewing-english is quite different to the english you learn at school. But, at this kind and supportive testinggroup, that was no problem at all. 


Intussen heb je al wat plaatjes van de Eleena Dress gezien. Ik gebruikte stof van mijn voorraad en combineerde daarbij twee stofjes. Zoals je op de eerste foto kunt zien, is het blauw van de kraag hetzelfde als de blauwe lijntjes in het stofje van de rest van de jurk, wat mooi staat bij mijn blonde meisje met blauwe ogen. 

In the meantime, you have already seen some pictures, I used a fabric from my stash, and combined that with a denim fabric. I really liked how that turned out. At the first picture you can see that that is the same blue as some lines in the dress, which matches my blondhairgirl with blue eyes very well. 


Toendertijd was de jurk een beetje te groot, maar ze groeide er gelukkig al snel in. Omdat het inmiddels winter was, combineerden we het met een leuk vestje. Helemaal geslaagd, wat ons betreft!

At that time the dress was a little bit too big, but she growed into it really quickly. As it was wintertime, we paired it with a nice cardigan. We love(d) the result!


Dat trotse gezichtje zegt het allemaal! Blij dat ik - doordat ik in de geschiedenis dook tijdens de Coffee+Thread Blogtour - nog even herinnerd werd aan dit jurkje.

That proud face says it all! Happy to be reminded of this dress by diving in history during the Coffee+Thread Blogtour

7 april 2017

Coffee+Thread Patterns Tour - Polina likes it short too (plus give-away!)

Twee keer moest ik het mailtje doorlezen, voordat ik doorhad dat Olga mij - ja mij - uitnodigde om deel te nemen aan de Coffee+Thread Pattern Tour. Ik denk dat je je wel kunt voorstellen dat ik me erg vereerd voelde en voel, en onmiddelijk terugmailde dat ik daar niet over hoefde te twijfelen!

I had to read it twice, before I finally understood that Olga invited me - like me, myself and I - to take part at the Coffee+Thread Patterns Tour. I think you can imagine I felt (and feel) very honoured, and immediately replied positively.


I can't remember how I came across Olga's patterns, but I know that the testing of the Eleena Dress was the very beginning. And I can hardly believe it, but I just found out I never blogged about that dress, I only posted a sneakpeak on Instagram. For sure, I am going to post about that soon, because that is completely worth it!

Ik weet niet meer precies wanneer ik Olga's patronen ontdekte, maar ik weet dat het testen van de Eleena Dress de eerste kenninsmaking was. Ik kan het bijna niet geloven, maar ik kwam er net achter dat ik nooit de jurk die ik toen maakte geblogd heb. Ik deelde alleen een sneakpeak op Instagram. Wordt vervolgd...

The second pattern I tested was the Ila Dress. And hey, I did blog that! Thankfully my daughter still fits it, because every time she wears it she gets a lot of compliments. And every time I get her dressed with the Ila Dress, she very proudly asks  me: mummy-made? Heartmelting...♥

Het tweede patroontje dat ik mocht testen was de Ila Dress. En oef, die blogde ik wel. Mijn dochter past er gelukkig nog steeds in, want elke keer als zij het jurkje draagt krijgt ze een hoop complimenten. En elke keer als ik haar aankleed, vraagt ze me trots: mama gemaakt? Smelt...♥


Together with the invitation for the tour, Olga told us, she was working on a new pattern: the Polina Dress. The sneakpeak showed ruffles - and thats were 2017 is all about, right ;-)? A testerscall came along, and happy me was able to test. Unfortunately, I made a wrong fabric choice and the dress didn't work out. But enter the tour, a perfect excuse to make another one :-). During testing two little plans came across my mind. Adding piping makes everything better, would that also be for the ruffles? And a top instead of a dress, how would that be? I melted those plans together and the show you the outcome today!

Samen met de uitnodiging voor de tour deelde Olga dat ze met een nieuw patroontje bezig was: de Polina Dress. De sneakpeak liet ruffles zien, en dat is waar het in 2017 over gaat, toch ;-)? Een vraag om testers kwam langs en ik mocht weer testen. Helaas maakte ik de verkeerde stofkeuze en draaide de jurk op niets uit. Maar de tour bracht uitkomst, een perfect excuus om er nog één te maken. Gedurende het testen van de Polina Dress kwamen er twee ideetjes in mijn gedachten. Paspel toevoegen maakt alles beter, zou dat ook werken voor de ruffles? En een top in plaats van een jurk, hoe zou dat zijn? Ik smolt de plannetjes samen en toon je het resultaat vandaag!


For my small 3y old girl, I made size 2 according the to the sizechart, and that fits perfect. The bodice has no alterations. For the skirt I shortened the patternpiece of the skirt till it was 20 cm high. I combined it with jeans - but after all the cute examples during the tour already - I think the wild and free lounge pants would have been a great addition too!

Voor mijn kleine 3-jarige maakte ik maat 2 volgens de maattabel, en dat past perfect. Het lijfje nam ik zonder wijzigingen over, de rok korte ik in tot 20 cm. Ik combineerde het met jeans - maar na al die mooie exemplaren tijdens de blogtour - denk ik dat de wild and free lounge pants - ook een hele mooie aanvulling zouden zijn!


Let's add some piping! I was a bit concerned if piping would work for the ruffles. If it would not be too stiff or sturdy. But I love the way it worked out. Probably because of the fabric. I bought that very cheap at the local market because I liked the print, but it is a fluid fabric with a lof of drape. Also a very hard fabric to work with, as an example I never ever I seemed to be able to cut the fabric straight. On the other hand, the fabric is very forgiving for imperfections as well, so I shouldn't complain ;-). 

Laten we paspel toevoegen! Ik was een beetje bezorg of paspel zou werken oor de ruffles. Zou het niet te stijf of robuust worden? Maar ik ben helemaal blij met het het geworden is. Misschien wel vanwege de stof. Ik kocht deze goedkoop op de lokale markt omdat ik het printje zo leuk ond, maar het is een erg glibberige, doorvallende stof. Erg lastig om mee te werken. Ik kreeg bijvoorbeeld nooit de stof helemaal rechtgeknipt. Aan de ander kant, de stof is ook erg vergevend tegenover onvolkomenheden, dus ik mag niet klagen ;-). En als dat de stof is waardoor het geheel werkte, al helemaal niet!While working on it, I decided to add piping to the hem as well. Same doubts about drape, but again very glad I decided to give it a go. It flows the way I hoped for in a flouncy way, moving with each movement of the kid. Mission accomplished!

Toen ik ermee bezig was, besloot ik ook paspel aan de zoom toe te voegen. Dezelfde twijfels over hoe het zou vallen, maar ook weer erg blij met hoe het uitviel. Het valt op de manier waarop ik hoopte, zwierig en stijlvol, en meebewegend met elke beweging die dochterlief maakt. Missie geslaagd!


The fotoshoot was another pair of sleeves (o right, they where missing, lol). Toddlerstage in all its glory. Enjoy ;-)

De fotoshoot was een ander verhaal. Peuterpubertijd in volle glorie. Geniet ;-)
Thank you for having me, Olga! I really enjoyed the sewing, the thinking and trying part, and being part of the tour, the whole thing. It broads my horizon and expands my skills. Yeah!

Dank je wel dat ik mee mocht doen, Olga. Ik heb erg genoten van het naaien, het uitdenken en uitproberen en het deel uitmaken van de tour. Het verbreedt mijn horizon en breidt mijn vaardigheden uit. Yihaa!

Deze tour is niet alleen een feestje voor mij ;-), maar ook voor jou!
Als eerste biedt Coffee+Thread een korting van 20% op alle patronen met de code 'coffeeandthreadtour'. Dat klinkt leuk, toch?

Als tweede is er een enorme give-away aan de gang. Vul de rafflecopter hieronder in met kans op deze geweldige prijzen:

ALLE Coffee+Thread patterns
Twee engelse damespatronen van Nähconnection
40 dollar gift card bij Imagine Gnats
50 dollar gift card bij Raspberry Creek Fabrics
25 dollar gift card bij hawthorne Threads
3 yards stof bij Fabric Fairy

Ik zou niet twijfelen...

This tour is not only a party for me ;-), but for you as well! 
First, Coffee and Thread is offering a 20% discount on all patterns with the code 'coffeeandthreadtour'. How about that?

Second,there is a huge give-away going on. Fill in the rafflecopter below for a chance to win this amazing prices:

ALL Coffee+Thread patterns
Two English womens patterns at Nähconnection
40 dollar gift card at Imagine Gnats
50 dollar gift card at Raspberry Creek Fabrics
25 dollar gift card at hawthorne Threads
3 yards of fabric at Fabric Fairy

I wouldn't hesitate...

Het blijft me verbazen hoeveel verschillende manieren er zijn om een patroon te interpreteren. De deelnemers aan de tour laten dat geweldig zien. Neem gerust een kijkje!

It continues to amaze me how many different looks you can make from a pattern. The tourparticipants show that excellent. Have a look at all of them!

April 3
Enjoyful Makes || Idle Sunshine || ZowieZo Handmade || Angie Burgett

April 4
Handmade Frenzy || Replicate Then Deviate || Fairies, Bubbles & Co || Coral + Co

April 5
Made By Sara || Naeh-Connection || The Bag of Unexpected || Circle Meets Line

April 6
Skirt Fixation || Sewing Like Mad || Hello Holli || Buzzmills ||

April 7
Little Cumquat || Thread Bear Garments || Pearl Berry Lane || Plus 2 is 5 || Sew Chibi 

April 10
Stahlarbeit || Knee Socks and Goldilocks || Bonnie and Lottie || Sew Sophielynn 

April 11
Mouse House Creations || While She was Sleeping || Mix it Make it || By Dagbjort 

April 12
Gaafmachine || Beletoile || LBG Studio || My Cozy Co  || As It Seams

April 13
Moineau & Petit Pois || Just Add Fabric || Sweeter Than Cupcakes || Frances Suzanne || Sew Liberated 

April 14
Stitched Together || S is for Sewing || Boevenbende || Lafolie Sewing Booth || Sew Pony ||
With Love By Eva 

29 maart 2017

The battle of the blogs II - flowers for the (t)win

Eerst en vooral...WAUW, WAUW en nog eens WAUW! Als je wilt weten hoe dat eruit ziet: met open mond in een drukke winkelstraat op m'n telefoonscherm turen en hardop YES roepen :-). Echt, zoooooo tof! Wel gehoopt, maar echt niet verwacht! Dit mailde ik naar Deborah, het gezicht achter Cas & Nina
Want winnen, dát is het als je je op het nippertje inschrijft voor een oproep om je kandidaat te stellen als deelnemer aan de tweede editie van de 'Battle of the Blogs' van Cas & Nina, en uitgekozen wordt om mee te doen.De 'Battle of the Blogs' bestaat uit drie rondes waarin er in elke ronde een uitdaging op naaivlak plaatsvindt. Het principe is simpel: er wordt begonnen met tien deelnemers, er eindigt er één. Voor de eerste uitdaging mochten we kiezen een aantal stofjes en deze becijferen met 1,2,3 in volgorde van voorkeur. Vervolgens kregen we één van onze keuzes thuisgestuurd met de opdracht: freestyle, maak er iets mee. Ga ervoor!
Ik kreeg een heerlijk retro stofje toegestuurd, die ik als keuze 2 had aangemerkt met de jongste twee kids op mijn netvlies. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik me verkeken had op het formaat van de print afgezet tegen het formaat van de tweeling ;-); Grote print, kleine mensjes; een extra dimensie aan deze uitdaging. Flowers for the (t)win! Freestylen, hoe doe je dat? Mogelijkheden te over en ideeën genoeg, maar zie dat maar eens te stroomlijnen! Voor mezelf trechterde ik alle opties die voorbij kwamen, door een natuurlijke selectie aan de hand van criteria die ik mezelf had opgelegd. Ik wilde graag de stof en print en het gevoel dat deze oproepen tot zijn recht laten komen. Het stofje roept voor mij 'retro' en dat wilde ik laten terugkomen, zij het in een modern jasje. Daarnaast hoop ik in beide outfits iets naar voren te laten komen wat nog niet op deze manier gezien was in naaiend blogland. En daar hoort patroonhacken helemaal bij!De print tot zijn recht laten komen, hoe deed ik dat? Wel, proefondervindelijk stelde ik vast dat je alle naden behalve de noodzakelijke dient te vermijden. Lees: poging 1 mislukte. Maar laat nou uit deze #fail de geboorte zijn van het idee van een jurkje uit één stuk, zodat de print de waardering krijgt die het verdient. Enter de A-lijn jurk. Maar een A-lijnjurk is maar een A-lijnjurk, en was in mijn beleving niet echt battlewaardig. Ik scrolde nog eens door mijn pinterest en vond een plaatje terug wat dé klik gaf. Mijn #fail startte met de Liv-jurk van Mix it & Make it (fail lag dus niet aan dit patroon :-)), en met wat kleine aanpassingen beviel de pasvorm van het bovenlijf mij prima. Ik verlengde het bovenlijf iets uitlopend tot een A-lijnjurk, zo simpel was het #hack. Aan de hand van het bovenlijfje tekende ik - gewapend met een glas en een lineaal - de kraagjes. Ik was even bang dat het te dik - in de zin van niet-verwerkbaar zou worden, twee kraagjes op elkaar - maar gelukkig viel dat mee #hack.
Daarnaast wilde ik iets met de mouwen doen. Ik wilde geen lange mouw omdat de lente in aantocht is, maar een echt korte mouw vond ik weer iets te zomers, zeker in combinatie met de outfit van broerlief. Het manchet van de mouw van de Frederiquedress van CompagnieM inspireerde me voor mijn manchet. Daarover mijmerend bedacht ik me dat het wel leuk zou zijn om te matchen met de kraag, dus een dubbele manchet werd de deal. Ik ben verliefd!


Een jurkje naaien in tricot kan nog wel eens leiden tot nachtjaponachtige taferelen. Dat wilde ik liever niet. Wat vinden jullie ervan: missie geslaagd? 
Voor broerlief met bloemen werken, vraagt wat subtiliteit. Hoewel ik van bloemen hou - ook bij jongens - is het altijd een zaak van doseren. En combineren, dat ook. 
Het sommetje retro en jongens geeft hier geen andere uitkomst dan Zonen09. Een aansluitend shirt - dus Billie - was dan ook de eerste en blijvende optie voor een shirt. De eerste keer dat ik een Billie maakte, en zeker niet de laatste. Met v-hals, zakje met onafgewerkte naden en een knoop uit de knopenpot van oma. De basis stond. En werd gelijk ook uitgebreid. Met een Jacob. Stofje van de markt uit de kelder. Match!
Op de één of andere manier riep het bloemenstofje een gevoel uit mijn kinderjaren op, waar ook gecolorblockte trainingsjacken bij hoorden. Het shirtje alleen leek me wat te koud voor nu, dus dat kwam goed uit ;-). Het was toegestaan om ook met andere stoffen te werken, dus shopte ik wat uni-tricots bij elkaar, haalde witte paspel uit mijn voorraad, vulde de Cicero van Solifantjes het ontbrekende puzzelstukje (patroon) aan, en mijn gevoel werd omgezet in tastbaarheid.
De zijnaad van de Cicero ligt oorspronkelijk wat naar voren, maar ik plaatste deze weer vrolijk naar de 'echte' zijkant. Ik knipte wat patroondelen in stukken om het colorblockeffect mogelijk te maken #hack, en paspelde #hack er lustig op los. Er werd genaaid en getornd tot de lijntjes mooi op elkaar aansloten, en toen was het feest compleet!


Onze kindjes - in zelfgemaakte kleertjes - een beetje hetzelfde maar toch heel anders - twinnen maar niet over de top: deze blogbattle is nu al een succes!Voor jullie zit er ook nog een leuke verrassing aan vast! Want met de code BATTLE op deze site, krijgen jullie 10% korting op de stofjes van Monaluna en Znok. Dat zijn de stofjes die in deze ronde van de blogbattle gebruikt zijn. Sla je slag ;-)


Naast mij zijn er dus 9 anderen die heel hard bezig zijn geweest om de mooiste creaties aan jullie voor te stellen. Je kunt ze op de blog van Cas & Nina vinden. Daar kun je ook gelijk aangeven wie er wat jou betreft door zou mogen naar de volgende ronde. De st En dat wordt ook een hele leuke uitdaging, kan ik alvast verklappen. Hopelijk zie je me dan weer terug!


Pssst...ben je hier voor het eerst? Weest welkom om te volgen!