19 maart 2018

Nina Blouse Pattern Tour - and my 'Coffee + Thread-tradition'

Travelling all around the world at this place lately. From Australia to the United States is the latest trip ;-). In the USA lives a very nice lady, Olga. She ownes pattern label Coffee + Thread, and has a wide range of patterns. I tested three dresses of her, the Eleena Dress, the Polina Dress and the Ila Dress, but had to let the testers call of the Nina Blouse pass, because of lack of time.

Een wereldreis op dit plekje van het wereldwijde net. Van Australië naar de USA is de meest recente trip ;-). In Amerika woont een hele lieve dame, Olga. Ze is de ontwerpster van het patroonlabel Coffee + Thread. Ik testte al drie patroontjes voor haar, de Eleena Dress, de Polina Dress en de Ila dress, maar moest de testersoproep voor de Nina Bloes aan me voorbij laten gaan vanwege tijdgebrek.


You can imagine how I made a happy dance, when Claudia - who organised this blogtour for Olga -send me a message if I would like to join the tour. Sometimes you need a big stick to finally make that pattern on your wishlist, well - I got mine ;-).

Je kunt je vast voorstellen dat ik een vreugdedansje maakte, toen Claudia - die deze blogtour voor Olga organiseerden - me een berichtje stuurde of ik aan de blogtour mee wilde doen. Soms heb je een stok achter de deur nodig om eindelijk het patroontje wat op je verlanglijstje stond te maken. Nou, mijn stok was gevonden!


Because I am so used to making dresses (the three above) when using the Coffee + Thread patterns, I could not break this tradition ;-p. I lengthened the Blouse to the preffered length to make it a dress, and that's how you make a the Nina Blouse worth double it's money. And oh, I didn't even mention the discount code at the end of this message...:-)

Omdat ik zo gewend ben om jurkjes (die drie hierboven) te maken als ik Coffee + Thread patronen gebruik, moest ik deze traditie in stand houden ;-p. Ik verlende de Nina Blouse tot de gewenste lengte om er een jurk van te maken, en dat is hoe je de Nina Bloese zijn geld dubbel waard maakt. O, en ik noemde nog geen eens dat er een kortingscode aan het eind van dit bericht staat...:-)


As you can see, my girl dreams away in this dress. I guess, she is walking along fields of wild flowers,enjoying the sun who's warming her. Where else should you dream about when it's freezing cold outside?

Zoals je kunt zien, droomt mijn meisje weg in haar jurk. Ik denk dat ze wandelt langs velden met wilde bloemen, genietend van de zon die haar verwarmt. Waar zou je anders over dromen als het vrieskoud is buiten?


Apart from the lengthening, I added piping to the cap sleeves and the collar, because piping is always a good idea, isn't it Jenya? Oh, and just to add some variety, I gathered at the shoulder instead of making pleats. Which is hardly visible, but it is the thought that counts, right?

Behalve het verlengen voegde ik paspelband toe aan de kapmouwtjes en de kraag. Omdat paspelband altijd een goed idee is, nietwaar Jenya? En voor de afwisseling rimpelde ik de schouder in plaats van de plooitjes die op het patroon stonden op te volgen. Je ziet het bijna niet, maar het is het idee wat telt, toch ;-)?


Like all my fellow blogtourbloggers (is that a word?) already said, the Nina Blouse is a nice, clear pattern to sew. Perfect for an advanced beginner! It has a very neat finishing - sadly forgot to take a picture of that -, a new technique to me, which I am sure going to use more often.

Net als mijn medebloggers al zeiden, is de Nina Bloes een fijn, duidelijk patroon om te naaien. Perfect voor een al iets gevorderde beginner. Het heeft een hele nette afwerking - jammergenoeg vergat ik om daar een foto van te maken -, een nieuwe techniek voor mij die ik zeker vaker ga toepassen!

When I downloaded the blogtour graphic, I realised I must unconsiously have been inspired by this graphic for my fabric choice. Can you see why ;-? It is a panel I once bought at the local market; I love the brigth flowers and contrast with the black & white part, and loved to play with this for this Nina Dress.

Toen ik het logo voor de blogtour downloadde, realiseerde ik me dat ik onbewust moet zijn geinspireerd door het logo voor mijn stofkeuzen. Zie je waarom ;-)? Het is een paneeltje dat ik ooit kocht op de locale markt; ik viel voor bloemen in heldere kleuren en het contrast met het zwart-witte gedeelte. Het was zo leuk om hiermee te spelen voor de Nina jurk!
 


As promised... A good blogtour has a discountcode, so this one has that too. Olga offers you a 20% off with the NINAPATTERNTOUR code, good through 03/19, 11:59 pm Central (Chicago) time zone. You can shop the Nina Blouse Pattern right here: http://coffeeandthread.bigcartel.com/

Zoals beloofd... Een goede blogtour heeft een kortingscode, dus deze heeft dat natuurlijk ook. Olga geeft een korting van 20% met de code NINAPATTERNTOUR, geldig tot 19 maart 23.59u Central (Chicago) time zone (in NL en BE is dat tot 20 maart 5.59 's ochtends ;-). Je kan het Nina Bloes Patroontje hier kopen: http://coffeeandthread.bigcartel.com/


9 maart 2018

Swans are joining the Catherine Cardigan Pattern Tour!

Swans, I have mixed feelings about them. They look oh so cute and are quite photogenic and illustratable, but in real life I rather ignore them, especially with the kids. They are not as friendly as they look, especially not when having babies. And the noise they make, I think it's scary...
But woven in fabric, I can handle them and even fall in love ;-).

Zwanen, ik heb er een dubbel gevoel bij. Ze zien er o zo schattig uit en erg fotogeniek en geschikt voor illustraties, maar 'in het echt' vermijd ik ze liever, zeker met de kinderen. Ze zijn niet zo vriendelijk als ze eruit zien, zeker niet als ze een nest hebben. En het geluid wat ze kunnen maken, angstaanjagend.... 
Maar geweven in stof kan ik wel met ze omgaan en zelfs verliefd worden ;-)I don't exactly know why, but thinking about fabric for my second Catherine Cardigan (here is the first one), this beautiful jacquard - from my stash - came immediately into my mind. Since the first one was with long sleeves, I wanted this one with short sleeves. The start of my summer sewing with a nice outfit for spring, I must have thougth. And I was right!  Especially that I was able to use the back of the fabric as contrasting details. Love it!

Ik weet niet precies waarom, maar toen ik nadacht over stof voor mijn tweede Catherine Cardigan (hier is de eerste te vinden), deze prachtige jacquard - van mijn voorraad sprong onmiddelijn ik mijn gedachten. Omdat de eerste met lange mouwen was, wilde ik er nu één met korte mouwen maken. De start van mijn zomernaaisels met een mooie outfit voor de lente, moet ik hebben gedacht. En zo geschiedde. Verliefd! Vooral ook omdat ik de achterkant van de stof als contrasterende details kon gebruiken. Zo leuk!I made the plainest option, 'the fabric says it all' was my opinion, but the pattern provides a pussy or short bow as well. The subtile pleats at the back en sleeves, are the - not too - feminine touch I like :-). If you make the cardigan with a print it matches perfectly with basics like jeans, either trousers or skirts. When making a bold new skirt or dress, the cardigan makes a good addition in plain fabric as well. I can't wait to make another two (yessss!). I have this gorgeous fabric which screames for a version with short sleeves and a deep cuff, and I have a hack in mind for one in plain fabric. Hopefully I get there!

Today is the LAST day you can purchase the pattern in english or dutch with a discount of 15% with the discount code CATHERINE15. Just saying, you know ;-)

Ik maakte de simpelste versie - 'de stof zegt genoeg' was mijn gedachte - maar het patroon voorziet ook een striklint of kleine strik als toevoeging. De subtiele plooitjes op de rug en bij de mouwen zijn het - niet té - vrouwelijke detail , wat mij aanspreekt in dit ontwerp. Als je het vestje met een printje maakt, is het goed te combineren met een spijkerrok of -broek, en in een effen stof kan het juist weer heel goed bij een vrolijke jurk of rok voor de wat koudere dagen in lente en herfst. Ik heb er nog twee op de planning staan. Ik heb een geweldig stofje dat erom schreeuwt om omgezet te worden in een versie met korte mouwen en een brede mouwboord. Ook heb ik een hack in gedachten voor een vestje in een effen stof. Hopelijk gaat het me lukken om deze plannen om te zetten in daden!

Vandaag is de LAATSTE dag dat je het patroon kunt aankopen met een korting van 15% met de code CATHERINE15. Ik zeg het maar, hé ;-)
Besides the yellow swans I also ordered the blue swans. In the picture underneath you can already spot a teaser. Another twinning project, right? Oh, and #sorrynosorry for that :-s. It's just too cute for as long as they like it...

Behalve de gele zwanen kocht ik ook de blauwe zwanen. Op de foto hieronder licht ik al een tipje van de sluier op. Een twinning projectje, hoe kan het ook anders #sorrynotsorry ;-). Het is gewoon té leuk zolang ze het zelf nog leuk vinden...


All good things come to an end, and so does this blogtour. I am joining the last day of the tour, but a whole lot of gorgeous cardigans can be found on the blogs listed underneath. Go and honour them and Suz with your visit, it will be worth it!

minnimie/doguincho/frl.love/flaflinko/plus2is5/lilyenwoody/stannel
Met deze naaisels leverde ik een bijdrage aan deze voornemens van #stoftotnadenken:

✔ Beter maken - ja, mamamade <3
 Beter gebruiken - ja, uit voorraad en GOTS-gecertificeerd :-)
 Betere interval - ja, binnen een maand :-s


Blij met je bezoekje! Wil je me volgen? Dat kan hier, welkom!

Happy with your visit! Feel free to follow me, most welcome!